Dịch vụ của chúng tôi

Tất tần tật về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Các hình thức hợp tác


Các mô hình phát triển

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (ODC)

PM (Quản lý dự án), BrSE(Kỹ sư cầu nối), Phiên dịch viên sẽ làm việc tại Vietnam, và trao đổi thông tin với khách hàng thông qua các Phần mềm Chat.

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM PHÂN TÁN (OODC)

  1. Chúng tôi cung cấp các thành viên làm việc cục bộ.
  2. Họ tham gia và quá trình phát triển tại công ty bạn hoặc khách hàng của bạn.
  3. Họ sẽ trao đổi và kết nối với đội phát triển ở Việt Nam thông qua các kênh liên lạc (Chat, Email).

Khách hàng biệt phái (OSC)

  1. Người quản lý dự án của khách hàng sẽ làm việc tại Việt Nam.
  2. Kỹ sư cầu nối hoặc phiên dịch viên luôn sẵn sàng để trao đổi thông tin với khách hàng.