GIỚI THIỆU

Đội ngũ của chúng tôi

Đỗ Trung Hiếu
CEO & Founder

Tạ Văn Tuyển
C.T.O & Co-Founder

Nguyễn Ngọc Duy
C.P.O & Co-Founder