Sử dụng WordPress với chủ đề Flatsome. Ngoài ra, sử dụng ThreeJS để vẽ Mô hình 3D và điều khiển phóng to, thu nhỏ,…