Quy trình của chúng tôi

Chúng tôi đã và đang làm việc theo quy trình dưới đây.

Thu thập và phân tích yêu cầu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ xây dựng mới cho đến nâng cấp và bảo trì website. Trước hết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu liên hệ.

Từ vấn và thương lượng

Sau khi thu thập và phân tích yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra các giải pháp phù hợp và tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Báo giá và hợp đồng

Sau khi xác định được phạm vi và khối lượng công việc cần thực hiện, chúng tôi sẽ lập và gửi bản báo giá chi tiết cho khách hàng. Nếu các bên đồng ý với báo giá, thì chúng ta sẽ đi đến ký kết hợp đồng mới.

Đặc tả yêu cầu
và thiết kế chi tiết hệ thống

Chúng tôi thu thập thông tin cần thiết của dự án và tổng hợp lại thành đặc tả yêu cầu phần mềm. Sau đó, tạo các tài liệu thiết kế chi tiết như Thiết kế cơ sở dữ liệu, Thiết kế API,…

Thiết kế Giao diện người dùng (Không bắt buộc)

Nếu khách hàng chưa có thiết kế Giao diện người dùng, thì chúng tôi sẽ cung cấp thiết kế phù hợp với dự án hoặc dùng thiết kế cơ bản mà chúng tôi có.

Sản xuất phần mềm

Dựa trên thiết kế cơ bản, những người phụ trách của dự án (như Quản lý dự án, BA, Lập trình viên) sẽ triển khai sản xuất phần mềm (viết mã thực thi).

Đảm bảo chất lượng

Sau khi phần mềm được tạo ra, các kiểm thử viên (tester) sẽ thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát. Để đảm bảo khi phần mềm đến tay người dùng cuối, sẽ không có bất kỳ lỗi nguy hiểm nào cả.

Triển khai lên máy chủ

Chúng tôi cũng có thể cung cấp giải pháp máy chủ + tên miền, để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và quy mô của dự án. Đồng thời, hỗ trợ khách hàng triển khai phần mềm lên máy chủ của họ cho tới khi họ có thể sử dụng.

Vận hành và bảo trì

Trong quá trình phần mềm hoạt động, chúng tôi có thể cung cấp đội ngũ giám sát và quản trị website cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có dịch vụ nâng cấp và bảo trì hằng năm cho họ.