Khách hàng của Chúng tôi

URSA – Cung cấp Dịch vụ Công nghệ Thông tin Chuyên nghiệp

Chúng tôi chuyên phát triển và vận hành hệ thống Website, hệ thống quản trị kinh doanh và website giới thiệu doanh nghiệp.


kỹ năng chính

Giới thiệu các kỹ năng chính. Chúng tôi có kinh nghiệm, năng động và làm việc nghiêm túc.
Chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công.

Lập trình Frontend

ReactJS, VueJS, HTML, CSS, Javascript,…

Lập trình Backend

NodeJS, PHP, Java Spring Boot, Java Spring + Hibernate,…

Expert

AMAZON Web Services

EC2, S3, Lambda, RDS, DynamoDB, CloudWatch,…

Experienced

Quy trình Kinh doanh

ERP, CRM, Game Server, Machine’s State Management,…

Best choice

Trung tâm phát triển phần mềm (ODC)

PM (Quản lý dự án), BrSE(Kỹ sư cầu nối), Phiên dịch viên sẽ làm việc tại Vietnam, và trao đổi thông tin với khách hàng thông qua các Phần mềm Chat.

Xem thêm

Phát triển phần mềm phân tán (OODC)

  1. Chúng tôi cung cấp các thành viên làm việc cục bộ.
  2. Họ tham gia và quá trình phát triển tại công ty bạn hoặc khách hàng của bạn.
  3. Họ sẽ trao đổi và kết nối với đội phát triển ở Việt Nam thông qua các kênh liên lạc (Chat, Email).

Xem thêm

Unavailable

Khách hàng biệt phái (OSC)

  1. Người quản lý dự án của khách hàng sẽ làm việc tại Việt Nam.
  2. Kỹ sư cầu nối hoặc phiên dịch viên luôn sẵn sàng để trao đổi thông tin với khách hàng.

Xem thêm

Tại sao URSA là đối tác đáng tin cậy?

Chúng tôi luôn sẵn sáng tư vấn và hỗ trợ khi bạn cần

Chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất cho vấn đề của khách hàng.